بستن
تاریخچه جستجو

   ویژه تلویکا

   شنای پروانه
   96%
   7.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   مردم معمولی
   54%

   کمدی - خانوادگی

   1399 - ایران

   ملکه گدایان
   90%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1399 - ایران

   دراکولا
   86%

   کمدی - خانوادگی

   1399 - ایران

   می خواهم زنده بمانم
   91%

   عاشقانه - خانوادگی

   1399 - ایران

   به همراه نسخه نابینایان

   علمی شو
   85%

   خانوادگی - اجتماعی

   1399 - ایران

   دیرین دیرین
   90%
   8.6/10

   انیمیشن - کمدی

   1399 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ممیزی
   82%

   تاک شو

   1398 - ایران

   خوب، بد، جلف: رادیواکتیو
   90%
   3.6/10

   کمدی - اکشن

   1399 - ایران

   آقای سانسور
   73%

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران

   آبادان یازده 60
   95%
   6.4/10

   اکشن - جنگی

   1398 - ایران

   پیشی میشی
   85%

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران

   شام ایرانی 2
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ناگهان درخت
   63%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   مرغ دریایی من
   80%

   فیلم تئاتر - خانوادگی

   1398 - ایران

   افسون معبد سوخته
   84%

   فیلم تئاتر - خانوادگی

   1395 - ایران

   آقازاده
   89%

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   جمشیدیه
   85%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   تا ابد
   45%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   روزهای نارنجی
   82%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   تقاطع
   90%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   ماجراهای اینترنتی
   86%
   4.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1383 - ایران

   همه دختران من
   91%
   5.0/10

   کمدی - خانوادگی

   1372 - ایران

   حیران
   91%
   6.7/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1387 - ایران

   می زاک
   72%
   4.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   نسل جادویی
   55%
   2.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   گرگ بازی
   60%
   4.9/10

   وحشت - هیجان انگیز

   1396 - ایران

   اینجا بدون من
   95%
   7.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   راه رفتن روی سیم
   67%
   4.5/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1395 - ایران

   در وجه حامل
   79%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   خاله قورباغه
   87%
   6.1/10

   خانوادگی - کودک

   1395 - ایران

   دارکوب
   93%
   5.7/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1396 - ایران

   کشتارگاه
   81%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به وقت خماری
   89%
   4.9/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران

   وسوسه
   75%

   خانوادگی - اجتماعی

   1399 - ایران