بستن
تاریخچه جستجو
   سریال سپنج

   سریال سپنج

   Sepanj

   86 % (240)
   مناسبِ بالای 15 سال
   یکشنبه‌ها، ساعت ۸ صبح
   قسمت‌های
   سپنج
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • در سپنج اول، علی درستکار با فاضل نظری اندیشمند، ادیب و شاعر معاصر از توجه به روح زندگی می گویند و اهمیت عشق. «سپنج» دعوت به تفکر است.
    93.2% (35 رای)
    در سپنج اول، علی درستکار با فاضل نظری اندیشمند، ادیب و شاعر معاصر از توجه به روح زندگی می گویند و اهمیت عشق. «سپنج» دعوت به تفکر است.
    93.2% (35 رای)
   • در سپنج دوم، علی درستکار با سید مهدی شجاعی اندیشمند، پژوهشگر و نویسنده معاصر از ارزش دنیای گذرا و ابعاد و چرایی آن می گوید. «سپنج» دعوت به تفکر است.
    84% (20 رای)
    در سپنج دوم، علی درستکار با سید مهدی شجاعی اندیشمند، پژوهشگر و نویسنده معاصر از ارزش دنیای گذرا و ابعاد و چرایی آن می گوید. «سپنج» دعوت به تفکر است.
    84% (20 رای)
   • در سپنج سوم، علی درستکار با علی نصیریان هنرپیشه اندیشمند، درباره انسان، آگاهی و عشق و هنر سخن می گوید. سپنج دعوت به تفکر است، در خلوت تماشا کنید.
    88% (20 رای)
    در سپنج سوم، علی درستکار با علی نصیریان هنرپیشه اندیشمند، درباره انسان، آگاهی و عشق و هنر سخن می گوید. سپنج دعوت به تفکر است، در خلوت تماشا کنید.
    88% (20 رای)
   • در سپنج چهارم، علی درستکار با ساعد باقری ادیب، پژوهشگر و شاعر معاصر از قرار و بی قراری می گوید. «سپنج» دعوت به تفکر است و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
    در سپنج چهارم، علی درستکار با ساعد باقری ادیب، پژوهشگر و شاعر معاصر از قرار و بی قراری می گوید. «سپنج» دعوت به تفکر است و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
   • در سپنج پنجم، علی درستکار با سید محمد بهشتی معمار و فرهنگ پژوه درباره کوک ساز زندگی می گوید. «سپنج» دعوت به تفکر است و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
    در سپنج پنجم، علی درستکار با سید محمد بهشتی معمار و فرهنگ پژوه درباره کوک ساز زندگی می گوید. «سپنج» دعوت به تفکر است و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
   • در سپنج ششم، علی درستکار با بیژن عبدالکریمی فیلسوف معاصر از تهدیدی مهم تر از بمب اتم در جهان امروز می گوید. «سپنج» دعوت به تفکر است و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
    در سپنج ششم، علی درستکار با بیژن عبدالکریمی فیلسوف معاصر از تهدیدی مهم تر از بمب اتم در جهان امروز می گوید. «سپنج» دعوت به تفکر است و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
   • در سپنج هفتم، علی درستکار با خسرو حکیم رابط، نمایشنامه نویس شهیر، از نزدیکِ یک قرن زیست آگاهانه و دریچه هایی نو به قصه های زندگی این اندیشمند می گوید. بسیاری از نام های آشنای هنرهای دراماتیک از شاگردان ایشان بوده اند. «سپنج» دعوت به تفکر است و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
    در سپنج هفتم، علی درستکار با خسرو حکیم رابط، نمایشنامه نویس شهیر، از نزدیکِ یک قرن زیست آگاهانه و دریچه هایی نو به قصه های زندگی این اندیشمند می گوید. بسیاری از نام های آشنای هنرهای دراماتیک از شاگردان ایشان بوده اند. «سپنج» دعوت به تفکر است و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
   • در سپنج هشتم، علی درستکار با پرفسور رضا منصوری فیزیکدان و کیهان شناس و سیاستگذار علم از پیامی می گوید که انسان می تواند برای دنیای مدرن داشته باشد. آینده انسان با تکیه بر ریشه هایش. «سپنج» دعوت به تفکر است و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
    در سپنج هشتم، علی درستکار با پرفسور رضا منصوری فیزیکدان و کیهان شناس و سیاستگذار علم از پیامی می گوید که انسان می تواند برای دنیای مدرن داشته باشد. آینده انسان با تکیه بر ریشه هایش. «سپنج» دعوت به تفکر است و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
   • در سپنج نهم، علی درستکار با دکتر شهیندخت خوارزمی، روانشناس و استاد ارتباطات و نظریه پرداز حوزه کیفیت زندگی، درباره تفاوت های انسان با دیگر مخلوقات و مشقات تغییر وضع موجود می گوید. این سپنج عمیقا شما را به تفکر دعوت می کند و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
    در سپنج نهم، علی درستکار با دکتر شهیندخت خوارزمی، روانشناس و استاد ارتباطات و نظریه پرداز حوزه کیفیت زندگی، درباره تفاوت های انسان با دیگر مخلوقات و مشقات تغییر وضع موجود می گوید. این سپنج عمیقا شما را به تفکر دعوت می کند و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
   • سپنج دهم، گفتگوی علی درستکار است با دکتر سید علی موسوی گرمارودی شاعر، نویسنده و حافظ پژوه که با اتکا به شعر گپی آرام و خلوتی آراسته برای شما می آفریند. سپنج شما را به تفکر دعوت می کند و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
    سپنج دهم، گفتگوی علی درستکار است با دکتر سید علی موسوی گرمارودی شاعر، نویسنده و حافظ پژوه که با اتکا به شعر گپی آرام و خلوتی آراسته برای شما می آفریند. سپنج شما را به تفکر دعوت می کند و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
   • در سپنج یازدهم، دکتر قطب الدین صادقی، نمایشنامه نویس و کارگردان، در گفتگو با علی درستکار از اهمیت افزودن به جهان توسط انسان می گوید. سپنج دعوتی به تفکر است و بهتر است در خلوت تماشا کنید.
    در سپنج یازدهم، دکتر قطب الدین صادقی، نمایشنامه نویس و کارگردان، در گفتگو با علی درستکار از اهمیت افزودن به جهان توسط انسان می گوید. سپنج دعوتی به تفکر است و بهتر است در خلوت تماشا کنید.
   • در سپنج دوازده، استاد دکتر ژاله آموزگار، محقق تاریخ، اندیشمند و زبان شناس، از ضرورت خردورزی و فهم از دنیا برای لذت بیشتر می گوید. علی درستکار با سپنج شما را به تفکر دعوت می کند و پیشنهاد می کند در خلوت تماشا کنید.
    در سپنج دوازده، استاد دکتر ژاله آموزگار، محقق تاریخ، اندیشمند و زبان شناس، از ضرورت خردورزی و فهم از دنیا برای لذت بیشتر می گوید. علی درستکار با سپنج شما را به تفکر دعوت می کند و پیشنهاد می کند در خلوت تماشا کنید.
   • در سپنج سیزدهم؛ دکتر یونس شکرخواه پیشکسوت ارتباطات و روزنامه نگاری حرفه ای از اهمیت تعمیق و توجه به فرامتن بافت روزمرگی می گوید. سپنج با اجرای علی درستکار دعوتی است به تفکر که توصیه می شود در خلوت تماشا کنید.
    در سپنج سیزدهم؛ دکتر یونس شکرخواه پیشکسوت ارتباطات و روزنامه نگاری حرفه ای از اهمیت تعمیق و توجه به فرامتن بافت روزمرگی می گوید. سپنج با اجرای علی درستکار دعوتی است به تفکر که توصیه می شود در خلوت تماشا کنید.
   • سپنج چهارده؛ دکتر محمد فاضلی جامعه شناس روبروی علی درستکار از تماشای ابدیت می گوید. سپنج را در خلوت تماشا کنید و ساعتی را در تفکر به سر ببرید.
    سپنج چهارده؛ دکتر محمد فاضلی جامعه شناس روبروی علی درستکار از تماشای ابدیت می گوید. سپنج را در خلوت تماشا کنید و ساعتی را در تفکر به سر ببرید.
   • در سپنج پانزده، پرفسور محسن رنانی، اقتصاددان، از اهمیت کشف خود، خودآگاهی و شکفتن می گوید. سپنج شما را به تفکر دعوت می کند و پیشنهاد می کنیم در خلوت تماشا کنید.
    در سپنج پانزده، پرفسور محسن رنانی، اقتصاددان، از اهمیت کشف خود، خودآگاهی و شکفتن می گوید. سپنج شما را به تفکر دعوت می کند و پیشنهاد می کنیم در خلوت تماشا کنید.
   • سپنج شانزدهم؛ استاد هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده نام آشنای قصه های ، به موضوع خلق داستان هر کدام از ما در زندگی می پردازد. سپنج دعوتی است به تفکر و بهتر است در خلوت تماشا کنید.
    سپنج شانزدهم؛ استاد هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده نام آشنای قصه های ، به موضوع خلق داستان هر کدام از ما در زندگی می پردازد. سپنج دعوتی است به تفکر و بهتر است در خلوت تماشا کنید.
   • سپنج هفدهم؛ میزبان استاد منوچهر صدوقی سها فیلسوف، عرفان‌پژوه‌‌، نویسنده و حقوقدان اهل است. این سپنج مباحثه ایست پیرامون مقصد و مقصود نهایی انسان. سپنج دعوتی است به تفکر و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
    سپنج هفدهم؛ میزبان استاد منوچهر صدوقی سها فیلسوف، عرفان‌پژوه‌‌، نویسنده و حقوقدان اهل است. این سپنج مباحثه ایست پیرامون مقصد و مقصود نهایی انسان. سپنج دعوتی است به تفکر و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
   • دکتر امیر عباس علی‌زمانی فیلسوف و مولانا پژوه از روح زندگی و آگاهی و فهم می گوید. سپنج دعوتی است به تفکر و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
    دکتر امیر عباس علی‌زمانی فیلسوف و مولانا پژوه از روح زندگی و آگاهی و فهم می گوید. سپنج دعوتی است به تفکر و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
   • سپنج - ناصر مهدوی

    انتشار: ۴ روز پیش
    در سپنج نوزده، دکتر ناصر مهدوی نویسنده و عرفان پژوه از یادآوری اعتماد به خالق و رحمت و قدرت او می گوید. سپنج دعوتی است به تفکر و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
    در سپنج نوزده، دکتر ناصر مهدوی نویسنده و عرفان پژوه از یادآوری اعتماد به خالق و رحمت و قدرت او می گوید. سپنج دعوتی است به تفکر و پیشنهاد می شود در خلوت تماشا کنید.
   • به زودی
    • 2
     دیگر روز
    • 1
     دیگر ساعت
    • 24
     دیگر دقیقه
    • 24
     دیگر ثانیه
    مانده تا نمایش
    به زودی
    • 2
     دیگر روز
    • 1
     دیگر ساعت
    • 24
     دیگر دقیقه
    • 24
     دیگر ثانیه
    مانده تا نمایش
   loader

   سایر عوامل سریال سپنج

   loader

   ... مشاهده بیشتر

   نظرات سریال سپنج

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
  • لوگوتلویکا
   برش برش​، یه گشت‌وگذار جذاب!

   چند ثانیه از هر فیلم و سریال رو برش زدیم. ​​بگرد و علاقه‌ت رو پیدا کن.

   برای شروع تور، رو به بالا بکشید.
   برش

   همه تورهای مربوط به این سریال را تماشا کردید.

   باز هم تور داریم؟