بستن
تاریخچه جستجو

   سیاست حفظ حریم خصوصی

   بازدید شما از سرویس ما مایه خوشنودی موسسه ، شرکتی با مسئولیت محدود و تحت نظارت «کانادین مدیا آفیس» (دفتر رسانه‌های کانادا Canadian Media Office)، و گرداننده سایت “Televika.com” است. حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی شما دغدغه ویژه شرکت ماست.

   استفاده از خدمات ما بدون نمایش داده‌های فردی امکان‌پذیر است. در‌صورت تمایل به استفاده از برنامه‌های خاص شرکت ما، پردازش داده‌های فردی ممکن است ضروری باشد. در شرایطی که این پردازش داده‌های فردی ضرورت یابد، و مبنای حقوقی چنین عملیاتی فراهم نباشد، ما برای اخذ رضایت از شما اقدام خواهیم کرد.

   پردازش داده‌های فردی مطابق «مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR)» و مقررات حفاظت از داده خاص کشور مربوطه انجام می‌شود. به‌موجب «بیانیه حفاظت از داده» جاری شرکت ما مایل است نوع، دامنه، و اهداف مرتبط با داده‌های فردیِ جمع‌آوری‌، استفاده، و پردازش‌شده را به‌اطلاع عموم برساند. علاوه‌بر آن، مایلیم حقوق خاص شما را به اطلاع‌تان برسانیم.

   ما اقدامات فنی و سازمانی را برای حفاظت از داده‌های شما در مقابل فقدان داده‌ها، ایجاد تغییر یا دسترسی غیر‌مجاز انجام داده‌ایم، و این معیارهای امنیتی را مطابق با توسعه فناوری به‌طور مستمر بهبود می‌دهیم.

   مقررات زیر به‌منظور ارائه اطلاعات درباره شیوه، دامنه، و اهداف جمع‌آوری، استفاده، و پردازش اطلاعات فردی از سوی ، به‌استثنای وبسایت های تحت کنترل یا اداره اشخاص ثالث، کاربرد می‌یابند. لطفاً مستحضر باشید که ما در‌قبال محتوای خدمات، وبسایت ها، یا وظایف اشخاص ثالث مسئول نیستیم و نمی‌توانیم بر آن تاثیر‌گذار باشیم.

   کلیات

   دریافت تائیدیه پردازش یا عدم‌پردازش داده‌های مربوط به خود، اطلاعات مرتبط با داده‌های موضوع پردازش، اطلاعات بیشتر درباره ماهیت پردازش داده‌ها، و رونوشت‌هایی از داده‌ها (همچنین رجوع شود به ماده 15 «مقررات عمومی حفاظت از داده»)؛

   «اطلاعات شخصی قابل‌شناسایی منحصراً غیر‌مستقیم» داده‌ای است که از طریق آن، مشتریان، ارائه‌دهندگان خدمات، یا مخاطبان سرویس ارتباطی نتوانند هویت فردی خاص را با استفاده از ابزارهای مجاز قانونی تعیین کنند.

   «اطلاعات شخصی قابل‌شناسایی منحصراً غیر‌مستقیم» داده‌ای است که از طریق آن، مشتریان، ارائه‌دهندگان خدمات، یا مخاطبان سرویس ارتباطی نتوانند هویت فردی خاص را با استفاده از ابزارهای مجاز قانونی تعیین کنند.

   «اطلاعات غیر‌شخصی» داده‌ای است که «گمنام‌سازی» شده است، و در هیچ شرایطی، قابل انتساب به فردی خاص نیست و، از این رو، اطلاعاتی است که مشمول سیاست حفظ حریم خصوصی حاکم بر داده‌های فردی نیست.

   «موضوع داده» به‌معنای فرد حقیقی قابل شناسایی است که داده‌های فردی وی از سوی «کنترل‌کننده» پردازش شده است.

   «پردازش» به‌معنای هر‌گونه عملیات، یا مجموعه‌ای از عملیات، همچون جمع‌آوری، ضبط، سازماندهی، ساختاربندی، ذخیره‌سازی، تطبیق یا اعمال تغییرات، بازیابی، مشاوره، بهره‌برداری، افشاء از طریق انتقال، انتشار یا اعطای دسترسی از طریقی غیر آن، تنظیم یا ترکیب، محدود‌سازی، امحاء یا انهدام است، که بر‌روی داده‌های شخصی یا مجموعه‌ای از داده‌های شخصی، از طریق ابزارهای خودکار یا غیر آن اجرا می‌شود.

   «کنترل‌کننده» به‌معنای شخص حقیقی یا حقوقی، مقام دولتی، سازمان یا سایر نهادهایی است که، به‌تنهایی یا به‌اتفاق سایرین، اهداف و وسایل پردازش داده‌های فردی را تعیین می‌کند؛ در‌حالی که اهداف و وسایل چنین پردازشی از طریق قانون اتحادیه یا هر‌یک از کشورهای عضو آن تعیین می‌شود، «کنترل‌کننده» یا معیارهای خاص گزینش وی نیز می‌تواند از طریق قانون اتحادیه یا کشورهای عضو آن مقرر شود.

   «شخص ثالث» به‌معنای هر شخص حقیقی یا حقوقی، مقام دولتی، سازمان، یا نهادی غیر از «موضوع داده»، «کنترل‌کننده»، «پردازشگر»، و افرادی است که، به‌موجب مجوز مستقیم «کنترل‌کننده» یا «پردازشگر»، مجاز به پردازش داده‌های فردی باشند.

   «رضایت» «موضوع داده» به‌معنای هر‌گونه نشانه‌ای از تمایلات آزادانه، مشخص، ابلاغ‌شده، و غیرمبهم «موضوع داده» است، که به‌موجب آن، وی، از طریق اظهار یا اقدام واضح و تاکیدی، توافق خود با پردازش داده‌های شخصی مربوط به خود را ابزار دارد.

   داده‌های شخصی تنها از طریق شرکت ما و مطابق با مقررات حفاظت از داده معتبر پردازش می‌شود. مکاتبه شما با شرکت ما، یا تکمیل فرم همراه با داده‌های خود، به‌معنای موافقت شما با پردازش داده‌ها برای اهداف مذکور خواهد بود.

   نام و اطلاعات تماس مربوط به کنترل کننده

   نهاد مسئول جمع‌آوری، پردازش، و استفاده از داده‌های شخصی شما طبق شرایط مقرر در «مقررات عمومی حفاظت از داده» عبارتست از:

   برای طرح سئوال در زمینه حفاظت از داده‌ها، لطفاً به آدرس پست الکترونیکی زیر مکاتبه کنید:

   [email protected]

   قواعد عمومی پردازش داده‌های شخصی

   ما داده‌های شخصی را برای اهداف مذکور در این بیانیه حفاظت از داده‌ها پردازش می‌کنیم. داده‌های شخصی شما، به‌استثناء موارد مقرر در بیانیه حفاظت از داده پیش‌رو یا قوانین ملی و الزام‌آور، در‌اختیار اشخاص ثالث قرار داده نخواهد شد.

   در‌صورت استفاده پیشنهادات خاص در پلتفرم ما - از قبیل حساب کاربری، خبرنامه، اطلاعات تماس- ثبت نام اولیه شما (برای استفاده از این پیشنهادات) ممکن است ضروری باشد، که این امر پردازش مقتضی داده‌های شخصی شما را به‌دنبال خواهد داشت. در هر‌حال، از داده‌های شما تنها به‌شرطی استفاده می‌شود که شما داده‌های شخصی خود را به شرکت ما ارسال کرده باشید و مبنای حقوقی برای پردازش آنها در‌دست باشد.

   حساب کاربری

   استفاده از پلتفرم «تلویکا» و بر‌اساس آن استریم کردن محتوای ویدئویی مستلزم برخورداری از حساب کاربری است. شما می‌توانید در هر زمان حساب کاربری خود را حذف کنید. برخی از سرویس‌های ارائه‌شده از سوی ما نیازمند تشریک مساعی با شرکت‌های همکار است. برای استفاده از پلتفرم، کارسازی پرداخت ضروری است، که ما این فرآیند را از طریق ارائه دهنده خدمات خود ]نام، آدرس[ به‌اجرا می‌گذاریم. هر‌چند، ارائه‌دهنده خدمات ما مجاز به استفاده از اطلاعات ارائه‌شده برای اهدافی غیر از موضوعات مربوط به سرویس یاد‌شده نیست.

   برای ایجاد حساب کاربری ، پردازش داده‌های شخصی زیر ضروری است: نام، آدرس، و چهار رقم آخر کارت اعتباری شما.

   خبرنامه

   در‌طول دوره اشتراک سایت می‌توانید، با اعلام رضایت صریح، یا ارائه آدرس پست الکترونیک خود به این منظور، برای دسترسی به خبرنامه ثبت نام کنید. داده‌های شخصی جمع‌آوری‌شده به‌عنوان بخشی از فرآیند ثبت نام خبرنامه تنها برای ارسال خبرنامه به‌کار گرفته می‌شود. خبرنامه تنها به آدرس پست الکترونیک اعلام‌شده از سوی شما ارسال می‌شود. علاوه‌بر آن، از شما تقاضا می‌کنیم مالکیت خود بر آدرس پست الکترونیک اعلام‌شده از سوی خود را به‌مثابه موافقت خود با دریافت خبرنامه تائید کنید.

   در‌طول مدت اشتراک خبرنامه، داده‌های شخصی شما مندرج در فیلدهای تماس(Contact Field) (نام، و آدرس پست الکترونیک) را پردازش می‌کنیم. هدف از این فرآیند اطلاع‌رسانی در‌باره فیلم‌ها یا سریال‌های جدید قابل عرضه در پلتفرم ما است.

   مبنای حقوقی این فرآیند گزاره a پاراگراف اول ماده 6 «مقررات عمومی حفاظت از داده» است.

   شما همواره می‌توانید رضایت قبلی خود برای پردازش داده‌های شخصی را مطابق پاراگراف 3 ماده 7 «مقررات عمومی حفاظت از داده» لغو کنید، که پس از اظهار مخالفت به‌اجرا گذارده خواهد شد. کافی است اقدام به الغاء رضایت خود را به ما اطلاع دهید، یا از «لینک فسخ»(Termination-Link) موجود در هر‌یک از خبرنامه‌ها استفاده کنید.

   فرم تماس

   وبسایت ما (www.televika.com) حاوی فرم تماسی است که از طریق آن ارتباط الکترونیکی سریع با شرکت ما، و همچنین مکاتبه مستقیم با ما امکان‌پذیر خواهد بود، و در‌عین حال متضمن آدرس کلی پستی ما، موسوم به «پست الکترونیک» (آدرس ایمیل) است. در‌صورت تماس «موضوع داده» از طریق فرم تماس با شرکت ما، داده‌های شخصی ارسالی از سوی «موضوع داده» به‌طور خودکار ذخیره خواهد شد.

   مبنای حقوقی این فرآیند گزاره b پاراگراف اول ماده 6 «مقررات عمومی حفاظت از داده» است.

   دوره زمانی ذخیره‌سازی داده‌های شخصی

   ما داده‌های شخصی شما را، حسب لزوم، برای کل مدت دوام روابط تجاری فیمابین (آغاز فرآیند، انجام تراکنش، اجرای قرارداد)، و علاوه‌بر آن، مطابق با تعهدات ذخیره‌سازی و مستندسازی نگهداری می‌کنیم. دوره ذخیره‌سازی تابع از الزامات ذخیره‌سازی و دوره‌های محدودکننده است.

   حقوق «موضوع داده»

   در رابطه با پردازش داده، کاربران و «موضوع داده»‌ها از حقوق زیر برخوردارند:

   دریافت تائیدیه پردازش یا عدم‌پردازش داده‌های مربوط به خود، اطلاعات مرتبط با داده‌های موضوع پردازش، اطلاعات بیشتر درباره ماهیت پردازش داده‌ها، و رونوشت‌هایی از داده‌ها (همچنین رجوع شود به ماده 15 «مقررات عمومی حفاظت از داده»)؛

   تصحیح یا تکمیل داده‌های نادرست یا ناقص (همچنین رجوع شود به ماده 16 «مقررات عمومی حفاظت از داده»)؛

   حذف فوری داده‌های مربوط به خود (همچنین رجوع شود به ماده 17 «مقررات عمومی حفاظت از داده»)، یا از سوی دیگر، در‌صورت لزوم پردازش بیشتر طبق مفاد مصرّحه در پاراگراف 3 ماده 17 «مقررات عمومی حفاظت از داده»، ممانعت از پردازش یاد‌شده طبق ماده 18 «مقررات عمومی حفاظت از داده»؛

   دریافت رونوشت‌ داده‌های مربوط به خود و یا اطلاعات ارائه‌شده از سوی خود، و ارجاع درخواست ارسال موارد یاد‌شده به سایر ارائه‌کنندگان/ کنترل‌کنندگان (همچنین رجوع شود به ماده 20 «مقررات عمومی حفاظت از داده»)؛

   ثبت شکایات نزد مرجع نظارتی، در‌صورت اعتقاد به پردازش داده‌های مربوط به خود از سوی «کنترل‌کننده» در تخطی از «مقررات حفاظت از داده» (همچنین رجوع شود به ماده 77 «مقررات عمومی حفاظت از داده»).

   علاوه‌بر آن، طبق ماده 16، پاراگراف نخست ماده 17، و ماده 18 «مقررات عمومی حفاظت از داده»، «کنترل‌کننده» موظف به اطلاع‌رسانی هر‌گونه اصلاحات، حذفیات، یا محدودیت‌های مذکور اعمال‌شده بر پردازش داده‌ها به کلیه دریافت‌کنندگانی است که داده‌ها را نزد ایشان فاش می‌سازد. هر‌چند، این الزام در‌صورتی که اطلاع‌رسانی یاد‌شده، ناممکن باشد یا تلاشی نامتناسب نیاز داشته باشد، مصداق نخواهد داشت. با این‌همه، کاربران از حق دریافت اطلاعات درباره گیرندگان یاد‌شده برخوردار خواهند بود.

   به‌طور مشابه، به‌موجب ماده 21 «مقررات عمومی حفاظت از داده»، کاربران و «موضوع داده»‌ها از حق ابراز مخالفت با پردازش آتی داده‌های خود از سوی «کنترل‌کننده»، مطابق با گزاره ج پاراگراف نخست ماده 6 «مقررات عمومی حفاظت از داده» برخوردار خواهند بود. مخالفت با پردازش داده‌ها با هدف تبلیغات مستقیم مجاز است.

   این حقوق در هر زمان، و با ابلاغ کتبی موارد به قابل‌استیفاء خواهد بود. لطفاً توجه فرمائید که اطلاعات یاد‌شده تنها در‌صورت ارائه مدارک هویتی مربوطه به شما ارائه خواهد شد.

   تلویکا از سرویس‌های تبلیغاتی گوگل، فیسبوک، توییتر و تیک‌تاک که با عناوین Google ads, Facebook ads, twitter ads & Tiktok ads شناخته می‌شوند برای تبلیغ خدمات خود استفاده می‌کند و با استفاده از این سرویس ها کاربرانی که موفق به ثبت‌نام در تلویکا نشده‌اند را به بازگشت به تلویکا تشویق می‌کند.این تبلیغات ممکن است به شکل تبلیغ در نتایج جستجو در گوگل یا نمایش در سایت‌های طرف قرارداد با گوگل و یا در جایی در داخل پلتفرم‌های ذکر شده مشاهده شود. این سرویس های ثالث تبلیغات را به کاربرانی نمایش می‌دهندکه پیش از آن به سرویس تلویکا مراجعه کرده‌اند. تلویکا این اطلاعات را از طریق کوکی در اختیار آنها قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از هرگونه اطلاعاتی توسط سرویس‌های ثالث مطابق با تمام قوانین رعایت حقوق کاربران در تلویکا و همچنین خود این سرویس‌ها یعنی گوگل، فیسبوک، توییتر و تیک‌تاک است.

   میکس‌پنل

   ما از سرویس میکس‌پنل به عنوان تحلیلگر دیتا استفاده می‌کنیم. با استفاده از این سرویس ما دیتا را جمع‌آوری و مدیریت می‌کنیم. این سرویس به عنوان تامین‌کننده طرف اول، امنیت دیتا را تامین می‌کند. میکس‌پنل اهمیت انتقال دیتا شخصی کاربران را در سطح بین‌المللی می‌داند. برنامه حفظ حریم خصوصی ما مفاد قراردادی استاندارد را همراه با ضمانت امنیتی اجرا می‌کند تا اطمینان حاصل شود که داده‌هایی که با ما به اشتراک می‌‌گذارید از حمایت‌های قانونی مشابه با موارد موجود در اروپا برخوردار می‌شوند. برنامه Data Residency Program سرویس میکس‌پنل به ما امکان می‌دهد تا داده‌های شخصی را در مرکز داده مستقر در کشور هلند پردازش و ذخیره کنیم. مطابقت با این برنامه به میکس‌پنل این امکان را می‌دهد که منطبق بر GDPR خدمات ارائه نماید.

   آخرین روز‌رسانی: ژانویه 2023

   لوگوتلویکا
   برش برش​، یه گشت‌وگذار جذاب!

   چند ثانیه از هر فیلم و سریال رو برش زدیم. ​​بگرد و علاقه‌ت رو پیدا کن.

   برای شروع تور، رو به بالا بکشید.
   برش

   همه تورهای مربوط به این فیلم را تماشا کردید.

   باز هم تور داریم؟