بستن
تاریخچه جستجو

   لذت آشپزی The joy of cooking

   80 % (267)
   مناسب برای بالای 13 سال
   کارگردان: سامان گلریز
   مستند - پژوهشی - محصول ایران - 1397

    • قسمت 1 %82.8
     %82.8 (1,193)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 2 %87
     %87 (404)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 3 %86.4
     %86.4 (344)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 4 %88
     %88 (243)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 5 %86.2
     %86.2 (219)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 6 %85.6
     %85.6 (161)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 7 %78.6
     %78.6 (147)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 8 %82
     %82 (167)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 9 %81
     %81 (128)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 10 %82.6
     %82.6 (131)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 11 %85
     %85 (116)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 12 %85.4
     %85.4 (138)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 13 %83.6
     %83.6 (95)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 14 %84.4
     %84.4 (115)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 15 %86.8
     %86.8 (99)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 16 %89.4
     %89.4 (113)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 17 %86.4
     %86.4 (101)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 18 %86.2
     %86.2 (85)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 19 %80.8
     %80.8 (92)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 20 %84.6
     %84.6 (79)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 21 %69.4
     %69.4 (380)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 22 %84.6
     %84.6 (83)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 23 %88
     %88 (86)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

    • قسمت 24 %88
     %88 (166)

     مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است...

   سایر عوامل فیلم لذت آشپزی

   دیدگاه‌های لذت آشپزی

   • u
    ۱۶ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    انصافاً عالیه

   • u
    ۲ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    حسین عباسی ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    در كل زيادى عاليه

   • u
    ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    مقدار ها رو نمیگه 😊 ولی در کل عالیه

   • y
    1yarabostani ۱۱ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالى عالى و هزاران عالى