بستن
تاریخچه جستجو

   مستند

   فیلم مستند اتفاق‌های واقعی در جهان را نشان می‌دهد. این شاخه‌ سینمایی انواع بسیار متنوعی دارد. مثلا مستند خبری، مستند علمی، مستند سیاسی، مستند اجتماعی، مستند صنعتی، مستند تبلیغاتی، مستند آموزشی، مستند شاعرانه، مستند تاریخی، مستند جنگی، مستند ورزشی و مستند بیوگرافیكال و... . تماشای مستند‌ها یک روش بسیار مناسب برای ترک عادت پیگیری اخبار غیرضروری است. این نکته را در معاشرت با پدرهای خانواده در نظر بگیرید و آماده کردن یک چا‌ی گل‌دم را فراموش نکنید.

   مشاهده بیشتر

   مستند