بستن
تاریخچه جستجو
   سریال قهوه تلخ

   سریال قهوه تلخ

   Ghahveye Talkh

   96 % (1061)
   7.5 /10
   مناسب برای بالای 18 سال
   قسمت‌های
   قهوه تلخ
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • نیما زند کریمی دانش آموخته رشته تاریخ در دانشگاه تدریس میکند او از شرایط مالی خود و از اینکه مردم به تاریخ اهمیت نمیدهند، ناراضی است و تصمیم میگیرد تدریس تاریخ را کنار بگذارد و به داراب نزد خانواده اش برود، اما آشنایی او با رویا اتفاقات جدیدی را رقم میزند...
    93.6% (75 رای)
    نیما زند کریمی دانش آموخته رشته تاریخ در دانشگاه تدریس میکند او از شرایط مالی خود و از اینکه مردم به تاریخ اهمیت نمیدهند، ناراضی است و تصمیم میگیرد تدریس تاریخ را کنار بگذارد و به داراب نزد خانواده اش برود، اما آشنایی او با رویا اتفاقات جدیدی را رقم میزند...
    93.6% (75 رای)
   • درحالیکه نیما تصمیم به رفتن گرفته، رویا نزد او میرود و به او میگوید از سال 1198تا سال 1203 هجری که اواخر دوره زندیه بوده اتفاقاتی افتاده که در هیچ یک از کتب تاریخی نوشته نشده، نیما در ابتدا این مساله را باور نمیکند و با رویا نزد استاد دوامی میروند تا اطلاعاتی بدست آورند و...
    97.4% (31 رای)
    درحالیکه نیما تصمیم به رفتن گرفته، رویا نزد او میرود و به او میگوید از سال 1198تا سال 1203 هجری که اواخر دوره زندیه بوده اتفاقاتی افتاده که در هیچ یک از کتب تاریخی نوشته نشده، نیما در ابتدا این مساله را باور نمیکند و با رویا نزد استاد دوامی میروند تا اطلاعاتی بدست آورند و...
    97.4% (31 رای)
   • سرانجام نیما با خوردن قهوه تلخ سر از 5 سال گمشده تاریخ در می آورد، نیما در سومین جشن تاجگذاری جهانگیرشاه حضور دارد او تصور میکند در لوکیشن فیلم یا سریالی قرار گرفته و مراسم را به سخره میگیرد به همین دلیل جهانگیرشاه دستور به اعدام او میدهد و...
    100% (31 رای)
    سرانجام نیما با خوردن قهوه تلخ سر از 5 سال گمشده تاریخ در می آورد، نیما در سومین جشن تاجگذاری جهانگیرشاه حضور دارد او تصور میکند در لوکیشن فیلم یا سریالی قرار گرفته و مراسم را به سخره میگیرد به همین دلیل جهانگیرشاه دستور به اعدام او میدهد و...
    100% (31 رای)
   • نیما در زندان به سر میبرد که اخترالملوک به او پیشنهاد میدهد تا دزدی الماس را به گردن بگیرد تا ازاد شود اما نیما این پیشنهاد را رد میکند و دوباره به زندان می افتد، او که به دنبال راهی است تا از زندان رها شود فکری به ذهنش میرسد و...
    نیما در زندان به سر میبرد که اخترالملوک به او پیشنهاد میدهد تا دزدی الماس را به گردن بگیرد تا ازاد شود اما نیما این پیشنهاد را رد میکند و دوباره به زندان می افتد، او که به دنبال راهی است تا از زندان رها شود فکری به ذهنش میرسد و...
   • نیما برای آزادی خود با استفاده از اطلاعاتی که در روزگار خود نسبت به این برهه زمانی دارد، زلزله را پیشگویی میکند و به این ترتیب مورد عفو جهانگیرشاه قرار میگیرد و جهانگیرشاه او را مشاور اعظم دربار میکند و به او لقب مستشارالملک را میدهد و...
    نیما برای آزادی خود با استفاده از اطلاعاتی که در روزگار خود نسبت به این برهه زمانی دارد، زلزله را پیشگویی میکند و به این ترتیب مورد عفو جهانگیرشاه قرار میگیرد و جهانگیرشاه او را مشاور اعظم دربار میکند و به او لقب مستشارالملک را میدهد و...
   • نیما که از اوضاع اداره دربار ناراضی است تلاش میکند تا خود را به دوره تاریخی حال برگرداند او فکر میکند با خوردن قهوه تلخ به دوران حال برمیگردد اما...
    100% (20 رای)
    نیما که از اوضاع اداره دربار ناراضی است تلاش میکند تا خود را به دوره تاریخی حال برگرداند او فکر میکند با خوردن قهوه تلخ به دوران حال برمیگردد اما...
    100% (20 رای)
   • جهانگیرشاه که برای جانشینی بعد از خود فرزند ذکوری ندارد از این موضوع ناراحت است و به فکر چاره می افتد ، از طرفی صدراعظم پبشنهاد میدهد که شاه برای عوض کردن روحیه به مسافرت برود و...
    جهانگیرشاه که برای جانشینی بعد از خود فرزند ذکوری ندارد از این موضوع ناراحت است و به فکر چاره می افتد ، از طرفی صدراعظم پبشنهاد میدهد که شاه برای عوض کردن روحیه به مسافرت برود و...
   • جهانگیرشاه برای معالجه و تفریح به روسیه میرود ،فخرالتاج به عنوان جانشین بر صندلی ریاست مینشیند و برای زهر چشم گرفتن از مردم و نشان دادن قدرت خود دستور میدهد مالیات چند برابر شود و...
    جهانگیرشاه برای معالجه و تفریح به روسیه میرود ،فخرالتاج به عنوان جانشین بر صندلی ریاست مینشیند و برای زهر چشم گرفتن از مردم و نشان دادن قدرت خود دستور میدهد مالیات چند برابر شود و...
   • صدراعظم قصد دارد با ازدواج بیخودی و لعبت کاری کند تا بیخودی به عنوان جانشین پادشاه بر تخت سلطنت بنشیند،به همین دلیل از مستشار میخواهد تا به فخرالتاج بگوید شاه از سفر برنمیگردد تا به فکر جانشین بیفتند اما ...
    صدراعظم قصد دارد با ازدواج بیخودی و لعبت کاری کند تا بیخودی به عنوان جانشین پادشاه بر تخت سلطنت بنشیند،به همین دلیل از مستشار میخواهد تا به فخرالتاج بگوید شاه از سفر برنمیگردد تا به فکر جانشین بیفتند اما ...
   • جهانگیرشاه از روسیه برگشته و با کاترین پسرزا ازدواج کرده، فخرالتاج از شنیدن این خبر خود را به مریضی زده در همین بین سفیر بریتانیا به کاخ می آید و پیشنهادی به جهانگیرشاه میدهد که مستشار را شوکه میکند و...
    جهانگیرشاه از روسیه برگشته و با کاترین پسرزا ازدواج کرده، فخرالتاج از شنیدن این خبر خود را به مریضی زده در همین بین سفیر بریتانیا به کاخ می آید و پیشنهادی به جهانگیرشاه میدهد که مستشار را شوکه میکند و...
   • کاترین پسرزا برای لجبازی با فخرالتاج به جهانگیرشاه میگوید عروسی باشکوهی بگیرد و او را به عنوان ملکه معرفی کند، مستشار به عنوان مسئول برگزاری این جشن وظایفی را برعهده میگیرد که...
    کاترین پسرزا برای لجبازی با فخرالتاج به جهانگیرشاه میگوید عروسی باشکوهی بگیرد و او را به عنوان ملکه معرفی کند، مستشار به عنوان مسئول برگزاری این جشن وظایفی را برعهده میگیرد که...
   • مستشار برای عقب انداختن عروسی با همفکری فخرالتاج و بلدالملک نقشه میکشند که به جهانگیرشاه بگویند عده ای قصد دارند او را به قتل برسانند ...
    مستشار برای عقب انداختن عروسی با همفکری فخرالتاج و بلدالملک نقشه میکشند که به جهانگیرشاه بگویند عده ای قصد دارند او را به قتل برسانند ...
   • شب فرا میرسد و طبق نقشه قبلی مستشار با همدستانش به اتاق پادشاه میروند تا نقشه را عملی کنند که باباشاه و بابا اتی سر میرسند و صحبتهایی میکنند، در ادامه مستشار متوجه میشود که علاوه بر همدستان خودش عده ای دیگر قصد کشتن پادشاه را دارند...
    شب فرا میرسد و طبق نقشه قبلی مستشار با همدستانش به اتاق پادشاه میروند تا نقشه را عملی کنند که باباشاه و بابا اتی سر میرسند و صحبتهایی میکنند، در ادامه مستشار متوجه میشود که علاوه بر همدستان خودش عده ای دیگر قصد کشتن پادشاه را دارند...
   • بلدالملک طبق نقشه قبلی جان پادشاه را نجات داده، کاترین پسرزا به مناسبت سلامتی و رفع بلا مهمانی برای شاه ترتیب داده و درحال انجام تدارکات پذیرایی است...
    بلدالملک طبق نقشه قبلی جان پادشاه را نجات داده، کاترین پسرزا به مناسبت سلامتی و رفع بلا مهمانی برای شاه ترتیب داده و درحال انجام تدارکات پذیرایی است...
   • برزو که به نازخاتون علاقمند است به خواستگاری او میرود، کاترین از پادشاه میخواهد الماس کوه نور را به عنوان زیرلفظی به او بدهد ...
    برزو که به نازخاتون علاقمند است به خواستگاری او میرود، کاترین از پادشاه میخواهد الماس کوه نور را به عنوان زیرلفظی به او بدهد ...
   • جشنی برپا شده و پادشاه قصد دارد الماس کوه نور را به کاترین تقدیم کند که ناگهان نازخاتون دختر اعتمادالملک از راه میرسد برزو که به نازخاتون علاقمند است تصمیم میگیرد عشقش را ابراز کند ...
    جشنی برپا شده و پادشاه قصد دارد الماس کوه نور را به کاترین تقدیم کند که ناگهان نازخاتون دختر اعتمادالملک از راه میرسد برزو که به نازخاتون علاقمند است تصمیم میگیرد عشقش را ابراز کند ...
   • اعتمادالملک با پرداخت رشوه به پادشاه حکم استخدام نازخاتون را به عنوان منشی دربار از پادشاه میگیرد، مستشار که از شباهت نازخاتون و رویا اتابکی متعجب شده برای اینکه اطلاعات بیشتری از نازخاتون داشته باشد نزد کبوتر و قرقی میرود ...
    اعتمادالملک با پرداخت رشوه به پادشاه حکم استخدام نازخاتون را به عنوان منشی دربار از پادشاه میگیرد، مستشار که از شباهت نازخاتون و رویا اتابکی متعجب شده برای اینکه اطلاعات بیشتری از نازخاتون داشته باشد نزد کبوتر و قرقی میرود ...
   • با شروع به کار نازخاتون در دربار، لعبت هم بهانه می آورد و از مادرش میخواهد تا در دربار پستی هم به او بدهند، از سوی دیگر برزو که متوجه تغییر رفتار مستشار در مقابل نازخاتون شده سعی میکند با زور و تهدید مستشار را از نازخاتون دور کند ...
    با شروع به کار نازخاتون در دربار، لعبت هم بهانه می آورد و از مادرش میخواهد تا در دربار پستی هم به او بدهند، از سوی دیگر برزو که متوجه تغییر رفتار مستشار در مقابل نازخاتون شده سعی میکند با زور و تهدید مستشار را از نازخاتون دور کند ...
   • کاترین پسرزا که دوران بارداری را سپری میکند نسبت به فخرالتاج حساس شده، جهانگیرشاه پیشنهاد میدهد کاترین به اتاق او نقل مکان کند تا از فخرالتاج دور باشد ، بابا شاه و بابا اتی ازینکه در کاخ هیچ توجهی به آن ها نمیشود ناراحتند و برای حل این مساله از مستشار کمک میخواهند ...
    کاترین پسرزا که دوران بارداری را سپری میکند نسبت به فخرالتاج حساس شده، جهانگیرشاه پیشنهاد میدهد کاترین به اتاق او نقل مکان کند تا از فخرالتاج دور باشد ، بابا شاه و بابا اتی ازینکه در کاخ هیچ توجهی به آن ها نمیشود ناراحتند و برای حل این مساله از مستشار کمک میخواهند ...
   • فخرالتاج از دست پادشاه قهر کرده و به خانه خواهرش آمده، صدراعظم و خانواده اش از مستشار میخواهند راه های ابراز علاقه را به بیخودی بیاموزد تا بلکه مهر بیخودی در دل لعبت بیفتد، مستشار نقشه ای میکشد ...
    فخرالتاج از دست پادشاه قهر کرده و به خانه خواهرش آمده، صدراعظم و خانواده اش از مستشار میخواهند راه های ابراز علاقه را به بیخودی بیاموزد تا بلکه مهر بیخودی در دل لعبت بیفتد، مستشار نقشه ای میکشد ...
   • در طی مراسم بیخودی و لعبت درست زمانی که لعبت قصد گفتن بله را دارد بلوتوس کبیر از راه میرسد، لعبت و بلوتوس در یک نگاه به یکدیگر علاقمند میشوند و مراسم به هم میخورد ...
    در طی مراسم بیخودی و لعبت درست زمانی که لعبت قصد گفتن بله را دارد بلوتوس کبیر از راه میرسد، لعبت و بلوتوس در یک نگاه به یکدیگر علاقمند میشوند و مراسم به هم میخورد ...
   • مستشار که به دنبال اطلاعاتی از شخصیت بلوتوس در تاریخ است متوجه میشود که عثمانیان یونان باستان را تصرف کرده اند به همین علت بلوتوس به پناه آورده و در ادامه بنیان گذار یونان نوین میشود، او این اطلاعات را در اختیار جهانگیرشاه میگذارد ...
    مستشار که به دنبال اطلاعاتی از شخصیت بلوتوس در تاریخ است متوجه میشود که عثمانیان یونان باستان را تصرف کرده اند به همین علت بلوتوس به پناه آورده و در ادامه بنیان گذار یونان نوین میشود، او این اطلاعات را در اختیار جهانگیرشاه میگذارد ...
   • بلوتوس که متوجه شده درباریان قصد کشتن او را دارند با زرنگی لباس های خود را برتن بیخودی میکند، سارقان به صدراعظم اطمینان میدهند که بلوتوس را دزدیده و به عثمانی فرستاده اند غافل از اینکه...
    بلوتوس که متوجه شده درباریان قصد کشتن او را دارند با زرنگی لباس های خود را برتن بیخودی میکند، سارقان به صدراعظم اطمینان میدهند که بلوتوس را دزدیده و به عثمانی فرستاده اند غافل از اینکه...
   • زنان دربار نزد کاترین پسرزا میروند و از او میخواهند تا با جهانگیرشاه صحبت کند بلکه همسران آن ها از زندان آزاد شوند، بلوتوس نزد جهانگیرشاه اعتباری پیدا کرده ناگهان از سفارت عثمانی خبر میرسد که ...
    زنان دربار نزد کاترین پسرزا میروند و از او میخواهند تا با جهانگیرشاه صحبت کند بلکه همسران آن ها از زندان آزاد شوند، بلوتوس نزد جهانگیرشاه اعتباری پیدا کرده ناگهان از سفارت عثمانی خبر میرسد که ...
   • کاترین نزد جهانگیرشاه میرود و از فخرالتاج شکایت میکند، از سوی دیگر بلوتوس که مستشار را رقیبی برای خود میداند حرف هایی برعلیه مستشار میزند و تلاش میکند برزو خان را تحت تاثیر قرار دهد...
    کاترین نزد جهانگیرشاه میرود و از فخرالتاج شکایت میکند، از سوی دیگر بلوتوس که مستشار را رقیبی برای خود میداند حرف هایی برعلیه مستشار میزند و تلاش میکند برزو خان را تحت تاثیر قرار دهد...
   • توپولوف برادر کاترین پسرزا که تازه از روسیه آمده قصد دارد با لعبت ازدواج کند، او از روسیه برای درباریان هدایایی آورده به این امید که هرچه سریعتر مقام و منصبی در دربار کسب کند و...
    توپولوف برادر کاترین پسرزا که تازه از روسیه آمده قصد دارد با لعبت ازدواج کند، او از روسیه برای درباریان هدایایی آورده به این امید که هرچه سریعتر مقام و منصبی در دربار کسب کند و...
   • با دسیسه های توپولوف و کاترین مستشار به همرا بلوتوس از کاخ اخراج میشوند، توپولوف ریاست نظمیه را به دست میگیرد و برزو خان سپهسالار را از کار برکنار میکند ...
    با دسیسه های توپولوف و کاترین مستشار به همرا بلوتوس از کاخ اخراج میشوند، توپولوف ریاست نظمیه را به دست میگیرد و برزو خان سپهسالار را از کار برکنار میکند ...
   • توپولوف که در تمام امور دربار مقامی بدست آورده سعی میکند با بدگویی از بلوتوس و مستشار حکم قتل آن ها را از پادشاه بگیرد...
    توپولوف که در تمام امور دربار مقامی بدست آورده سعی میکند با بدگویی از بلوتوس و مستشار حکم قتل آن ها را از پادشاه بگیرد...
   • درباریان مشغول فراهم کردن تدارکات ازدواج لعبت با بلوتوس هستند و نازخاتون از اینکه مستشار به خواستگاری او نرفته ناراحت است...
    درباریان مشغول فراهم کردن تدارکات ازدواج لعبت با بلوتوس هستند و نازخاتون از اینکه مستشار به خواستگاری او نرفته ناراحت است...
   • مراسم عروسی بلوتوس و لعبت برپاست، کاترین که اجازه ورود به عروسی را ندارد به دیدن توپولوف در زندان میرود تا با هم راهی برای جلب توجه پیدا کنند...
    مراسم عروسی بلوتوس و لعبت برپاست، کاترین که اجازه ورود به عروسی را ندارد به دیدن توپولوف در زندان میرود تا با هم راهی برای جلب توجه پیدا کنند...
   • حال جهانگیرشاه مساعد نیست، درباریان دور هم جمع میشوند که مال و اموال کاخ را بین هم تقسیم کنند و برای جانشینی پادشاه فکری کنند...
    حال جهانگیرشاه مساعد نیست، درباریان دور هم جمع میشوند که مال و اموال کاخ را بین هم تقسیم کنند و برای جانشینی پادشاه فکری کنند...
   • مستشار و بلوتوس نزد پادشاه میروند تا او را مجاب کنند بلوتوس را به عنوان جانشین و نماینده تام الاختیار با اختیارات نامحدود معرفی کند و خودش فقط به تفریح و سرگرمی بپردازد، پادشاه موافقت میکند و مستشار برای سامان دادن به اوضاع دربار دست به کار میشود...
    مستشار و بلوتوس نزد پادشاه میروند تا او را مجاب کنند بلوتوس را به عنوان جانشین و نماینده تام الاختیار با اختیارات نامحدود معرفی کند و خودش فقط به تفریح و سرگرمی بپردازد، پادشاه موافقت میکند و مستشار برای سامان دادن به اوضاع دربار دست به کار میشود...
   • با تغییرات در اداره دربار رشوه خواری رواج پیدا میکند، هرکسی که تخلف میکند با دادن پول و یا امتیازات دیگر قانون را زیر پا میگذارد در این بین خبر میرسد قیصرالسطنه خواهر پادشاه در راه قصر است و...
    با تغییرات در اداره دربار رشوه خواری رواج پیدا میکند، هرکسی که تخلف میکند با دادن پول و یا امتیازات دیگر قانون را زیر پا میگذارد در این بین خبر میرسد قیصرالسطنه خواهر پادشاه در راه قصر است و...
   • زنان دربار آداب صحبت کردن را به کاترین می آموزند تا در مقابل قیصرالسلطنه رفتار مناسبی داشته باشد، قیصرالسلطنه از راه میرسد، ابتدا نزد پادشاه سپس به دیدن لعبت میرود تا با داماد خانواده آشنا شود...
    زنان دربار آداب صحبت کردن را به کاترین می آموزند تا در مقابل قیصرالسلطنه رفتار مناسبی داشته باشد، قیصرالسلطنه از راه میرسد، ابتدا نزد پادشاه سپس به دیدن لعبت میرود تا با داماد خانواده آشنا شود...
   • کاترین که بعد از ماه ها انتظار دختر به دنیا می آورد همین موضوع بهانه ای میشود تا به عمارت النسا فرستاده شود اما با خواهش های کاترین پادشاه منصرف میشود و دستور میدهد کاترین، توپولوف و ژوزفین به روسیه بازگردند...
    کاترین که بعد از ماه ها انتظار دختر به دنیا می آورد همین موضوع بهانه ای میشود تا به عمارت النسا فرستاده شود اما با خواهش های کاترین پادشاه منصرف میشود و دستور میدهد کاترین، توپولوف و ژوزفین به روسیه بازگردند...
   • قیصرالسلطنه که به مستشار علاقمند شده برنامه سفری را طرح میکند تا خانوادگی به اتفاق مستشار به پشت کوه بروند، مستشار از نابسامانی اوضاع دربار به ستوه آمده و در فکر چاره است...
    قیصرالسلطنه که به مستشار علاقمند شده برنامه سفری را طرح میکند تا خانوادگی به اتفاق مستشار به پشت کوه بروند، مستشار از نابسامانی اوضاع دربار به ستوه آمده و در فکر چاره است...
   • مستشار ریشه مشکلات دربار را بیسوادی میداند به همین علت برای درباریان کلاس های آموزشی دایر میکند اما درباریان شخصیت او را به سخره میگیرند تا جایی که قیصرالسلطنه این موضوع را پیگیری میکند...
    مستشار ریشه مشکلات دربار را بیسوادی میداند به همین علت برای درباریان کلاس های آموزشی دایر میکند اما درباریان شخصیت او را به سخره میگیرند تا جایی که قیصرالسلطنه این موضوع را پیگیری میکند...
   • مراسم پاگشای بلوتوس و لعبت برگزار میشود، به خاطر حضور قیصرالسلطنه از مستشار هم دعوت به عمل آمده، بلوتوس تلاش میکند تا قیصر و مستشار با یکدیگر ازدواج کنند...
    مراسم پاگشای بلوتوس و لعبت برگزار میشود، به خاطر حضور قیصرالسلطنه از مستشار هم دعوت به عمل آمده، بلوتوس تلاش میکند تا قیصر و مستشار با یکدیگر ازدواج کنند...
   • قیصرالسلطنه به ازدواج با مستشار علاقمند است،بلوتوس گمان میکند با ازدواج آن دو موقعیت خودش به خطر می افتد این بار تلاش میکند مانع ازدواج آن ها شود...
    قیصرالسلطنه به ازدواج با مستشار علاقمند است،بلوتوس گمان میکند با ازدواج آن دو موقعیت خودش به خطر می افتد این بار تلاش میکند مانع ازدواج آن ها شود...
   • تدارکات نامزدی قیصر السلطنه و مستشار آماده شده عروس و داماد برای نامزدی وارد مجلس میشوند ناگهان مستشار حرکتی میکند که باعث ناراحتی همه میشود...
    تدارکات نامزدی قیصر السلطنه و مستشار آماده شده عروس و داماد برای نامزدی وارد مجلس میشوند ناگهان مستشار حرکتی میکند که باعث ناراحتی همه میشود...
   loader

   بازیگران قهوه تلخ

   loader

   ... مشاهده ی بیشتر

   سایر عوامل سریال قهوه تلخ

   loader

   ... مشاهده ی بیشتر

   نقل قول‌ها درباره‌ی سریال قهوه تلخ

   نظرات سریال قهوه تلخ

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • ۲ بهمن ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    فاطمه اسماعیلی ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه

   • a
    ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    مرسی فیلیمو

   • e
    ۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بسیار عالی.

   • a
    ۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    مرسی فیلیمو ممنون

   • a
    ۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    مرسی فیلیمو امسال سنگ تموم گذاشتی یه دونه ای فیلیمو

  • لوگوتلویکا
   برش برش​، یه گشت‌وگذار جذاب!

   چند ثانیه از هر فیلم و سریال رو برش زدیم. ​​بگرد و علاقه‌ت رو پیدا کن.

   برای شروع تور، رو به بالا بکشید.
   برش

   همه تورهای مربوط به این سریال را تماشا کردید.

   باز هم تور داریم؟