بستن
تاریخچه جستجو
   سریال پسر دلفینی (مخصوص ناشنوایان)

   سریال پسر دلفینی (مخصوص ناشنوایان)

   Pesare Dolfini (Makhsoose Nashenavayan) S01E01

   مناسب برای بالای 3 سال
   قسمت‌های
   پسر دلفینی (مخصوص ناشنوایان)
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • مارماهی که بر برق خود تسلط ندارد، باعث برق گرفتگی بقیه شده و فرار می کند. او که حالا فریب شاه‌میگو را خورده، به بهانه مفید بودن، برای تأمین برق تفنگ لیزری پیش اختاپوس رفته است. پسر و دلفین سفید نیز برای بازگرداندن مارماهی به آشغالدانی و خارزار می‌روند.
    مارماهی که بر برق خود تسلط ندارد، باعث برق گرفتگی بقیه شده و فرار می کند. او که حالا فریب شاه‌میگو را خورده، به بهانه مفید بودن، برای تأمین برق تفنگ لیزری پیش اختاپوس رفته است. پسر و دلفین سفید نیز برای بازگرداندن مارماهی به آشغالدانی و خارزار می‌روند.
   • خرچنگ فکر می کند ماهی ها هنگام بازی مرجان قرمزش را خراب کرده اند و به آن ها حمله می کند و کار بالا می گیرد؛ اما پسر دلفینی متوجه می شود که تقصیر ماهی ها نبوده و برای حل این مشکل دست به کار می شود.
    خرچنگ فکر می کند ماهی ها هنگام بازی مرجان قرمزش را خراب کرده اند و به آن ها حمله می کند و کار بالا می گیرد؛ اما پسر دلفینی متوجه می شود که تقصیر ماهی ها نبوده و برای حل این مشکل دست به کار می شود.
   • دلقک ماهی به خاطر اذیت کردن کوسه تنبیه می شود و زنگوله ای را به او وصل می کنند. او که دوست دارد زنگوله اش باز شود فریب شامی را می خورد و به دام اختاپوس می افتد.
    دلقک ماهی به خاطر اذیت کردن کوسه تنبیه می شود و زنگوله ای را به او وصل می کنند. او که دوست دارد زنگوله اش باز شود فریب شامی را می خورد و به دام اختاپوس می افتد.
   • یکی از کفچه ها در دام شامی می افتد و درحالیکه به مرکب آلوده شده با فرستادن پیامهای تلپاتی اشتباهی سعی در فریب و گیر انداختن پسر دلفینی دارد.
    یکی از کفچه ها در دام شامی می افتد و درحالیکه به مرکب آلوده شده با فرستادن پیامهای تلپاتی اشتباهی سعی در فریب و گیر انداختن پسر دلفینی دارد.
   • آت آشغال های دریایی اسب دریایی باعث بروز مشکلی برای بادی می شود. لاک پشت او را دعوا کرده و تنبیهش می کند که آشغال ها را به آشغالدانی برگرداند اما او نه تنها این کار را نمیکند که با آلوده شدن به مرکب سیاه اختاپوس دردسرهای بیشتری درست می کند.
    آت آشغال های دریایی اسب دریایی باعث بروز مشکلی برای بادی می شود. لاک پشت او را دعوا کرده و تنبیهش می کند که آشغال ها را به آشغالدانی برگرداند اما او نه تنها این کار را نمیکند که با آلوده شدن به مرکب سیاه اختاپوس دردسرهای بیشتری درست می کند.
   • دندون عاشق حباب است به دلیل همین حباب خواری افراطی سبب صدمه به یک زوج ماهی که منتظر تولد تخم هایشان هستند می شود. حالا تنبیهش این است که تا موقع تولد آنها ساکت باشد اما به دام اختاپوس می افتد.
    دندون عاشق حباب است به دلیل همین حباب خواری افراطی سبب صدمه به یک زوج ماهی که منتظر تولد تخم هایشان هستند می شود. حالا تنبیهش این است که تا موقع تولد آنها ساکت باشد اما به دام اختاپوس می افتد.
   • شامی با شعبده سر ماهی‌ها را گرم کرده و لاک پشت که به بی‌توجهی و بی نظمی ماهی ها معترض است با مرکب آلوده و همراه بقیه مشغول خوش گذرانی می شود. حالا پسر دلفینی باید لاک پشت و ماهی های دیگر را از چنگ شامی نجات دهد.
    شامی با شعبده سر ماهی‌ها را گرم کرده و لاک پشت که به بی‌توجهی و بی نظمی ماهی ها معترض است با مرکب آلوده و همراه بقیه مشغول خوش گذرانی می شود. حالا پسر دلفینی باید لاک پشت و ماهی های دیگر را از چنگ شامی نجات دهد.
   • اختاپوس نهنگ را فریب می دهد و باعث دل شکستگی او می شود. حالا نهنگ که شکست عشقی خورده، دیگر لب به پلانکتون نمی زند و به همین خاطر دریا کثیف شده است. پسر دلفینی باید کاری کند نهنگ دهانش را باز کند.
    اختاپوس نهنگ را فریب می دهد و باعث دل شکستگی او می شود. حالا نهنگ که شکست عشقی خورده، دیگر لب به پلانکتون نمی زند و به همین خاطر دریا کثیف شده است. پسر دلفینی باید کاری کند نهنگ دهانش را باز کند.
   • ماهی‌ها در حال بازی با ستاره‌های دریایی هستند و آن ها را مثل توپک به سمت صخره ها پرتاب می کنند و هر که آن ها را دورتر بیاندازد برنده است. ستاره های نهنگ به گودال اختاپوس می رسند و بعد از آنکه با مرکب مسموم می شوند به صورت نینجایی حمله می کنند. پسر در نهایت بعد از کشمکش بسیار راه حل را در نوازش آنها پیدا می کند.
    ماهی‌ها در حال بازی با ستاره‌های دریایی هستند و آن ها را مثل توپک به سمت صخره ها پرتاب می کنند و هر که آن ها را دورتر بیاندازد برنده است. ستاره های نهنگ به گودال اختاپوس می رسند و بعد از آنکه با مرکب مسموم می شوند به صورت نینجایی حمله می کنند. پسر در نهایت بعد از کشمکش بسیار راه حل را در نوازش آنها پیدا می کند.
   • نهنگ به علف گرده حساسیت دارد و همه برای آنکه جلوی عطسه بزرگ او را بگیرند تلاش می کنند آن را از دور و برش دور کنند. اما سه ماهی نخاله خرابکاری می کنند و پسر دلفینی باید اوضاع را روبراه کند.
    نهنگ به علف گرده حساسیت دارد و همه برای آنکه جلوی عطسه بزرگ او را بگیرند تلاش می کنند آن را از دور و برش دور کنند. اما سه ماهی نخاله خرابکاری می کنند و پسر دلفینی باید اوضاع را روبراه کند.
   loader

   سایر عوامل سریال پسر دلفینی (مخصوص ناشنوایان)

   loader

   ... مشاهده بیشتر

   نظرات سریال پسر دلفینی (مخصوص ناشنوایان)

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
  • لوگوتلویکا
   برش برش​، یه گشت‌وگذار جذاب!

   چند ثانیه از هر فیلم و سریال رو برش زدیم. ​​بگرد و علاقه‌ت رو پیدا کن.

   برای شروع تور، رو به بالا بکشید.
   برش

   همه تورهای مربوط به این سریال را تماشا کردید.

   باز هم تور داریم؟