بستن
تاریخچه جستجو

      اکشن

      یک ظرف تخمه آفتاب‌گردان برای خودتان آماده کنید! چون در فیلم‌های اکشن قرار است داستانی پر از دردسر و چالش‌ تماشا کنید که در قهرمان اصلی به همراه گروهی از هم‌تیمی‌های خود با یک انگیزه مشترک در مسیر رسیدن به هدف تجربه درگیری‌های رزمی و جنگی را پشت سر می‌گذارند.

      مشاهده بیشتر