بستن
تاریخچه جستجو

      نمایش بی واسطه صحنه تئاتر بر روی صفحه سینما یکی از اولین تکنیک های پخش فیلم در تاریخ سینماست. با این فرق که در سالن تئاتر اجازه خوردن خوراکی ندارید اما در تلویکا این آزادی را دارید که موقع تماشای فیلم ها هرچه بخواهید نوش جان کنید.

      مشاهده بیشتر