بستن
تاریخچه جستجو

   خانوادگی

   شام ایرانی 2
   82%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   آقازاده
   90%

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شب های مافیا
   96%

   خانوادگی - اجتماعی

   1399 - ایران

   قتل عمد
   به زودی
   60%

   خانوادگی - اجتماعی

   1399 - ایران

   فریدا
   80%

   خانوادگی - اجتماعی

   1399 - ایران

   سازهای ناکوک
   به زودی
   64%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   تا ابد
   به زودی
   51%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   مامان مهشید
   82%

   خانوادگی - کودک

   1398 - ایران

   منطقه پرواز ممنوع
   90%

   خانوادگی - کودک

   1398 - ایران

   پسرکشی
   73%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   کشتارگاه
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خروج
   90%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   دومینو
   60%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   عشق پول
   73%

   خانوادگی - کمدی

   1398 - ایران

   سرخ پوست
   95%
   7.4/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   به دنیا آمدن
   84%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   جمشیدیه
   اکران آنلاین
   83%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   در وجه حامل
   78%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   سکوت خبری
   76%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   بی حسی موضعی
   60%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   لتیان
   66%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   بی وزنی
   36%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   حمال طلا
   70%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   جهان با من برقص
   89%
   6.6/10

   خانوادگی - کمدی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   آنجا
   77%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   تیغ و ترمه
   70%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   جانان
   83%

   خانوادگی - عاشقانه

   1397 - ایران

   آشفته گی
   59%
   3.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   طلا
   85%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   چشم و گوش بسته
   92%

   خانوادگی - کمدی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه نابینایان

   خداحافظ دختر شیرازی
   90%

   خانوادگی - عاشقانه

   1397 - ایران

   ۲۳ نفر
   96%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   بهشت گمشده
   87%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   قسم
   92%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سرکوب
   61%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   تپلی و من
   90%

   خانوادگی - کودک

   1397 - ایران

   ایکس لارج
   76%

   خانوادگی - کمدی

   1397 - ایران

   صداهای خاموش
   67%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   هستی
   67%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   نیوکاسل
   72%

   خانوادگی - کمدی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات تلویکا ابتدا باید وارد شوید.