بستن
تاریخچه جستجو

   کرگدن - فصل 1 قسمت 26 (قسمت پایانی) Rhino S01E26

   87 % (19048)
   مناسب برای بالای 17 سال
   کارگردان: کیارش اسدی زاده
   53 دقیقه - اکشن - ماجراجویی - محصول ایران - 1398 - کیفیت HD

    • فصل 1 قسمت 1 %88.4
     %88.4 (25,202)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 2 %88.8
     %88.8 (16,663)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 3 %91
     %91 (19,477)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 4 %92
     %92 (15,506)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 5 %91.4
     %91.4 (14,733)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 6 %88.4
     %88.4 (17,687)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 7 %90.4
     %90.4 (16,367)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 8 %92.2
     %92.2 (15,761)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 9 %92
     %92 (16,343)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 10 %91.8
     %91.8 (13,077)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 11 %91.8
     %91.8 (13,613)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 12 %92.4
     %92.4 (13,986)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 13 %91.4
     %91.4 (14,796)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • خلاصه نیم فصل اول %84
     %84 (5,737)

     این قسمت نسخه سینمایی نیم فصل اول است.

    • فصل 1 قسمت 14 %93
     %93 (15,075)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 15 %92.8
     %92.8 (13,401)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 16 %93.4
     %93.4 (11,908)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 17 %94.6
     %94.6 (12,308)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 18 %93.6
     %93.6 (13,658)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 19 %94.8
     %94.8 (12,822)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 20 %92.8
     %92.8 (12,562)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 21 %93.6
     %93.6 (12,124)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 22 %94.6
     %94.6 (12,629)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 23 %93.6
     %93.6 (12,228)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 24 %93.8
     %93.8 (12,091)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 25 %93
     %93 (11,955)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    • فصل 1 قسمت 26 (قسمت پایانی) %86.6
     %86.6 (19,048)

     پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند. (قسمت پایانی)

   سایر عوامل فیلم کرگدن - فصل 1 قسمت 26 (قسمت پایانی)

   دیدگاه‌های کرگدن - فصل 1 قسمت 26 (قسمت پایانی)

   • u
    ۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین سریال ایران و ایرانی

   • u
    ۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالیه و قشنگه 🥰

   • u
    ۱۷ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    ولوشه مرد

   • u
    ۱۵ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بسیار جالب و دیدنی همراه با هیجان، تبربک به کارگردان محترم و بازی هنرمندانه هنرمندان

   • u
    DVXGR5ZA ۱۳ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی چرت و پرت بود

   • u
    ۱۰ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    مگه فیلم بهتر از این هم وجود داره؟؟؟عاااااالی....منکه دیوونش شدم

   • V
    وحید ۵ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    من از این سریال واقعا لذت بردم چیزی از سریال های امریکایی و اروپایی کم نداشت

   • u
    ۲۳ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    دانيال هم پلیسه هرکی موافقه لایک کنه

   • u
    علی سفیدفرد ۲۰ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    سریالی بی نظیر با فیلمنامه ای بسیار قوی کاش قسمتاش بیشتر بود خیلی خوشم اومد

   • u
    ۱۹ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    درسته ونوشه آدم بدی بود اما با اون همه بدی هاش یه مهربونی و عشق هنوز تو قلبش بود این همه به برادرش لطف کرد و از ته دل دوستش داشت اما افشین حتی از ونوشه هم بد تر بود که خواهرش رو که بزرگش کرد و دوستش داشت رو همینجوری ول کرد به نظر من افشین باید میمرد نه ونوشه امیدوارم فصل دوم همراه با ونوشه و بازی بی نهایت زیبای خانم پناهی ها ساخته شه

   • u
    ۱۹ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    فیلم ش فوق العاده بود حرف نداشت ولی چرا ونوشه مرد اما رئیس همه این کارا نمرد کاش فصل دو ساخته شه اما بدون ونوشه فکر نمیکنم زیاد جالب باشه خانم پانته آ پناهی ها واقعا عالین امیدوارم فصل دوش ساخته شه و خانم پناهی ها توی فیلم باشن

   • u
    ۱۴ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلمنامه و کارگردانی عالی

   • u
    ۷ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا عالی بود

   • u
    ۶ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فصل دوم را زودتر پخش کنید.عالی کمتر سریالی دیدم واقعا که در این سبک بخواد کار کنه با قشر جوان در حال حاضر

   • u
    ۶ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    اسلام خسته نباشی جا داره از نویسنده و کارگردان و بچهای این سریال تشکر کنم واقعان بازی زیبای کردن موفق باشید

   • u
    ۳ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی پیچیده کرده بودن بخاطر همین پیچیدگی بیش از حد خوب نتونسته بودن دربیارن

   • u
    ۳ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی عالی چون مصطفی زمانی بازی میکرد فقط یه عیب داشت اون هم بعضی چیز ها جور نبود ولی میتونم بگم عالیییییییییی بود

   • u
    ۲ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود واقعا

   • u
    ۲۸ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بسیار عالی بود خیلی جذاب بود

   • u
    ۲۸ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بسیار عالی بود، مثل سریالهای امریکایی که نمیشه حدس زد