بستن
تاریخچه جستجو

   میرزا بلد - فصل 1 قسمت 18: ول خر Mirza Balad S01E18

   97 % (317)
   کارگردان: امیرحسین صالحی
   15 دقیقه - انیمیشن - ماجراجویی - محصول ایران - 1394 - کیفیت HD

    • فصل 1 قسمت 1: جهانگرد %87.6
     %87.6 (123)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 2: لنگ حاکم %89
     %89 (73)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 3: طبیب حاکم %91.8
     %91.8 (68)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 4: گندم پخته %92.8
     %92.8 (45)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 5: آقا ضیا %95.6
     %95.6 (37)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 6: گلدان شکسته %94
     %94 (54)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 7: الاغ خوش شانس %92.6
     %92.6 (32)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 8: خر خوب %95.8
     %95.8 (56)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 9: نامه %90.4
     %90.4 (33)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 10: پرستار بچه %83.2
     %83.2 (148)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 11: گنج درون %88
     %88 (53)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 12: متخصص %89.8
     %89.8 (47)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 13: آل %96.2
     %96.2 (43)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 14: خرچرخه %97.8
     %97.8 (37)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 15: شکار %93.4
     %93.4 (49)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 16: سوپر خر %95.6
     %95.6 (37)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 17: آرزوی بزرگ %96
     %96 (59)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • فصل 1 قسمت 18: ول خر %96.4
     %96.4 (317)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

   سایر عوامل کارتون میرزا بلد - فصل 1 قسمت 18: ول خر

   دیدگاه‌های میرزا بلد - فصل 1 قسمت 18: ول خر

   • u
    ۲۵ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی قشنگ است

   • u
    ۲۱ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    قشنگه

   • u
    ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی قشنگ و آموزنده

   • u
    ۱ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوبه

   • u
    ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی عالی