بستن
تاریخچه جستجو

   میرزا بلد - قسمت 18: ول خر Mirza Balad E18

   97 % (418)
   کارگردان: امیرحسین صالحی
   15 دقیقه - انیمیشن - ماجراجویی - محصول ایران - 1394 - کیفیت HD

    • قسمت 1: جهانگرد %87.2
     %87.2 (168)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 2: لنگ حاکم %86.4
     %86.4 (111)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 3: طبیب حاکم %91.2
     %91.2 (90)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 4: گندم پخته %93.2
     %93.2 (59)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 5: آقا ضیا %93.8
     %93.8 (51)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 6: گلدان شکسته %91
     %91 (71)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 7: الاغ خوش شانس %93.6
     %93.6 (50)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 8: خر خوب %96.8
     %96.8 (75)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 9: نامه %93.6
     %93.6 (50)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 10: پرستار بچه %84.8
     %84.8 (163)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 11: گنج درون %90.8
     %90.8 (69)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 12: متخصص %92.6
     %92.6 (64)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 13: آل %94.8
     %94.8 (62)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 14: خرچرخه %96.6
     %96.6 (48)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 15: شکار %92.8
     %92.8 (67)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 16: سوپر خر %95.8
     %95.8 (58)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 17: آرزوی بزرگ %96.8
     %96.8 (74)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

    • قسمت 18: ول خر %96.4
     %96.4 (418)

     خالخالی و ولخر در رقابت با یکدیگر سعی در زیاد کردن دنبال کننده برای خود در فضای مجازی هستند.

   سایر عوامل کارتون میرزا بلد - قسمت 18: ول خر

   دیدگاه‌های میرزا بلد - قسمت 18: ول خر

   • u
    ۲۵ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی قشنگ است

   • u
    ۲۱ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    قشنگه

   • u
    ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی قشنگ و آموزنده

   • u
    ۱ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوبه

   • u
    ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی عالی