بستن
تاریخچه جستجو
   سریال دیو و ماه پیشونی

   سریال دیو و ماه پیشونی

   Div o Mah Pishoni

   92 % (527)
   مناسب برای بالای 6 سال
   قسمت‌های
   دیو و ماه پیشونی
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • ماه پیشونی در اتفاقاتی عجیب، پدر و مادرش را از دست می‌دهد. اما زمانی که می فهمد آنها توسط دیوی پلید طلسم شده اند، برای نجاتشان، دست به کار می‌شود.
    85.4% (77 رای)
    ماه پیشونی در اتفاقاتی عجیب، پدر و مادرش را از دست می‌دهد. اما زمانی که می فهمد آنها توسط دیوی پلید طلسم شده اند، برای نجاتشان، دست به کار می‌شود.
    85.4% (77 رای)
   • ماه پیشونی برای یافتن کمک، در «شهر قصه» به سراغ دیو جوان و مهربانی به نام ارژنگ می رود و آن دو برای شکستن طلسم پدر و مادر ماه پیشونی با هم همسفر می شوند.
    95.8% (39 رای)
    ماه پیشونی برای یافتن کمک، در «شهر قصه» به سراغ دیو جوان و مهربانی به نام ارژنگ می رود و آن دو برای شکستن طلسم پدر و مادر ماه پیشونی با هم همسفر می شوند.
    95.8% (39 رای)
   • ابتدا به شهر طلسم شده کوتاه قامتان می رسند و ناچار می شوند تا به مردم آنجا کمک کنند. ارژنگ هم طلسم می شود و ماه پیشونی با هوش خود باید او را هم از این وضعیت نجات دهد.
    97.8% (38 رای)
    ابتدا به شهر طلسم شده کوتاه قامتان می رسند و ناچار می شوند تا به مردم آنجا کمک کنند. ارژنگ هم طلسم می شود و ماه پیشونی با هوش خود باید او را هم از این وضعیت نجات دهد.
    97.8% (38 رای)
   • ماه پیشونی در مخمصه افتاده است، زیرا هم باید طلسم را بشکند و ارژنگ را نجات بدهد هم راهی برای فرار از ازدواج اجباری با پسر پیر کوچول خان پیدا کند و هم نشانی از بابا ابریشمی بیابد و به سفرش ادامه بدهد.
    90.6% (34 رای)
    ماه پیشونی در مخمصه افتاده است، زیرا هم باید طلسم را بشکند و ارژنگ را نجات بدهد هم راهی برای فرار از ازدواج اجباری با پسر پیر کوچول خان پیدا کند و هم نشانی از بابا ابریشمی بیابد و به سفرش ادامه بدهد.
    90.6% (34 رای)
   • ماه پیشونی و ارژنگ با همسفری تازه برای یافتن بابا ابریشمی اشتباهی وارد شهردیگری می شوند که همه ی مردم آنجا پیر هستند؛ شهری همراه با اتفاقاتی تازه.
    95% (32 رای)
    ماه پیشونی و ارژنگ با همسفری تازه برای یافتن بابا ابریشمی اشتباهی وارد شهردیگری می شوند که همه ی مردم آنجا پیر هستند؛ شهری همراه با اتفاقاتی تازه.
    95% (32 رای)
   • برای یافتن دوست صمیمی و نقال بابا ابریشم و گرفتن نشانی از او وارد شهری مدرن می شوند؛ شهری که در آنجا فضای مجازی حرف اول را می زند و نشانی از شاهنامه و نقالی نیست.
    95.2% (34 رای)
    برای یافتن دوست صمیمی و نقال بابا ابریشم و گرفتن نشانی از او وارد شهری مدرن می شوند؛ شهری که در آنجا فضای مجازی حرف اول را می زند و نشانی از شاهنامه و نقالی نیست.
    95.2% (34 رای)
   • در شهری که همه سرگرم گوشی هایشان هستند، یافتن تعدادی شنونده مراسم نقالی و شکستن طلسم این شهر بسیار سخت می نماید؛ اما ماه پیشونی برای رسیدن به پدر و مادرش از هیچ طلسمی هراس ندارد.
    86.2% (29 رای)
    در شهری که همه سرگرم گوشی هایشان هستند، یافتن تعدادی شنونده مراسم نقالی و شکستن طلسم این شهر بسیار سخت می نماید؛ اما ماه پیشونی برای رسیدن به پدر و مادرش از هیچ طلسمی هراس ندارد.
    86.2% (29 رای)
   • شهر چاق ها، شهر فست فود و غذاهای چرب، شهری که جسدهای مردگانشان را به دلیل سنگینی با جرثقیل تشییع می کنند. اینجا شهری تازه است برای یافتن نشانی از بابا ابریشمی.
    94.6% (30 رای)
    شهر چاق ها، شهر فست فود و غذاهای چرب، شهری که جسدهای مردگانشان را به دلیل سنگینی با جرثقیل تشییع می کنند. اینجا شهری تازه است برای یافتن نشانی از بابا ابریشمی.
    94.6% (30 رای)
   • ماه پیشونی با همراهان تازه و نوجوانش برای شکستن طلسم شهر باید کلید شکستن این طلسم را بیابد: کلیدی که گم شده است!
    92% (30 رای)
    ماه پیشونی با همراهان تازه و نوجوانش برای شکستن طلسم شهر باید کلید شکستن این طلسم را بیابد: کلیدی که گم شده است!
    92% (30 رای)
   • ماه پیشونی و ارژنگ با کمک مردم شهر فسفودی خان را شکست می دهند، پیروز می شوند و به شهری تازه می روند. در آن جا با مانعی بزرگتر روبرو می شوند: یک دیو ظالم که خود را ناپلئون بناپارت می پندارد و برای حکومت بر مردم ترجیح می دهد آنها را در فقر و گرسنگی نگه دارد.
    93% (23 رای)
    ماه پیشونی و ارژنگ با کمک مردم شهر فسفودی خان را شکست می دهند، پیروز می شوند و به شهری تازه می روند. در آن جا با مانعی بزرگتر روبرو می شوند: یک دیو ظالم که خود را ناپلئون بناپارت می پندارد و برای حکومت بر مردم ترجیح می دهد آنها را در فقر و گرسنگی نگه دارد.
    93% (23 رای)
   • پشیر و پشور دو دیو دو قلو هستند که یکی فقیر است و در کنار مردم و دیگری ظالم است و نشسته بر سریر قدرت. اولی لباس مندرس به تن دارد و دومی لباس ناپلئون بناپارت با ارتشی از دیوهای نیزه به دست؛ ارتشی که ماه پیشونی و مردم شهر باید با اتحاد و شجاعت شکستشان بدهند.
    97% (26 رای)
    پشیر و پشور دو دیو دو قلو هستند که یکی فقیر است و در کنار مردم و دیگری ظالم است و نشسته بر سریر قدرت. اولی لباس مندرس به تن دارد و دومی لباس ناپلئون بناپارت با ارتشی از دیوهای نیزه به دست؛ ارتشی که ماه پیشونی و مردم شهر باید با اتحاد و شجاعت شکستشان بدهند.
    97% (26 رای)
   • به بابا ابریشمی نزدیک شده اند ولی در ادامه مسیر باید از جنگلی خطرناک بگذرند. جنگلی به نام هزار افسون، با هزاران افسون و طلسم و دوال پا.
    96.6% (24 رای)
    به بابا ابریشمی نزدیک شده اند ولی در ادامه مسیر باید از جنگلی خطرناک بگذرند. جنگلی به نام هزار افسون، با هزاران افسون و طلسم و دوال پا.
    96.6% (24 رای)
   • ماه پیشونی بابا ابریشمی را می یابد و وقتی می فهمد که از اقوام اوست، کنجکاو می شود که دلیل این همه کینه و عداوت آفت را از خانواده اش بیابد.
    96.6% (24 رای)
    ماه پیشونی بابا ابریشمی را می یابد و وقتی می فهمد که از اقوام اوست، کنجکاو می شود که دلیل این همه کینه و عداوت آفت را از خانواده اش بیابد.
    96.6% (24 رای)
   • نبردی با فاصله میان آفت با سلاح دسیسه ایش و ماه پیشونی با سلاح هوشش؛ نبردی که این بار ماه پیشونی را تا آستانه سوختن در آتش پیش می برد و باعث می شود که او به راز بزرگ و دلیل کینه آفت پی ببرد.
    نبردی با فاصله میان آفت با سلاح دسیسه ایش و ماه پیشونی با سلاح هوشش؛ نبردی که این بار ماه پیشونی را تا آستانه سوختن در آتش پیش می برد و باعث می شود که او به راز بزرگ و دلیل کینه آفت پی ببرد.
   • این بار نبردی چشم در چشم میان آفت ظالم و ماه پیشونی معصوم در می گیرد. آفت تنها در آن سو ایستاده و ماه پیشونی و خانواده اش در کنار هم در این سو. حتی الفت، تنها دختر آفت هم از او روی بر می گرداند.
    93.6% (25 رای)
    این بار نبردی چشم در چشم میان آفت ظالم و ماه پیشونی معصوم در می گیرد. آفت تنها در آن سو ایستاده و ماه پیشونی و خانواده اش در کنار هم در این سو. حتی الفت، تنها دختر آفت هم از او روی بر می گرداند.
    93.6% (25 رای)
   loader

   بازیگران دیو و ماه پیشونی

   loader

   ... مشاهده ی بیشتر

   سایر عوامل سریال دیو و ماه پیشونی

   loader

   ... مشاهده ی بیشتر

   نظرات سریال دیو و ماه پیشونی

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • u
    Mohammad Ghoreishi ۱۰ آبان ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خیلی جالب بود

   • u
    ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    واقعا خیلی خیلی ممنون که فیلم خوبی ساخته آید

   • u
    نفیسه بازوگار ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی بود

   • ۷ فروردین ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    نسبت به بقیه این سبک سریالا خیلی خوبه

   • ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    بسیار عالی بود

   • u
    ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    حس خوبی داشت

   • u
    ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    بسیار عالی

  • لوگوتلویکا
   برش

   برش​، یه گشت‌وگذار جذاب!

   چند ثانیه از هر فیلم و سریال رو برش زدیم. ​​بگرد و علاقه‌ت رو پیدا کن.

   برای شروع تور، رو به بالا بکشید.
   برش

   همه تورهای مربوط به این سریال را تماشا کردید.

   باز هم تور داریم؟