بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های نیکی کریمی

   بوی خون
   84%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   آقازاده (مخصوص ناشنوایان)
   85%

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   آقازاده
   90%

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ممنوعه مخصوص ناشنوایان
   77%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   ممنوعه
   85%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   کمدی انسانی
   76%
   4.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   زندگی جای دیگریست
   87%

   خانوادگی - عاشقانه

   1392 - ایران

   سلام بر عشق
   81%
   3.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1388 - ایران

   آقای هفت رنگ
   89%

   خانوادگی - کمدی

   1387 - ایران

   زن ها فرشته اند
   91%
   3.7/10

   کمدی - عاشقانه

   1386 - ایران - زیرنویس دارد

   پرونده هاوانا
   80%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   یک شب
   72%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1383 - ایران

   واکنش پنجم
   93%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1381 - ایران - زیرنویس دارد

   نیمه پنهان
   94%
   6.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1380 - ایران - زیرنویس دارد

   هزاران زن مثل من
   86%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران

   دختران انتظار
   88%
   5.3/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1378 - ایران

   نسل سوخته
   72%
   6.4/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1378 - ایران

   دو زن
   96%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران

   عروس
   88%
   6.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1369 - ایران - زیرنویس دارد