بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های فرید سجادی حسینی

   می خواهم زنده بمانم
   91%

   عاشقانه - خانوادگی

   1399 - ایران

   به همراه نسخه نابینایان

   می خواهم زنده بمانم (مخصوص نابینایان)
   78%

   عاشقانه - خانوادگی

   1399 - ایران

   شاه کش
   61%
   3.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   لونه زنبور
   90%
   4.7/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   لونه زنبور (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   91%
   4.7/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   خط آتش
   90%
   4.0/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1373 - ایران