بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های جمشید هاشم پور

   بوی خون
   84%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   آقازاده (مخصوص ناشنوایان)
   85%

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   آقازاده
   90%

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ژن خوک (مخصوص ناشنوایان)
   89%

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران

   ژن خوک
   89%

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سرکوب
   62%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   درخونگاه (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   86%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   درخونگاه (مخصوص ناشنوایان)
   89%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   هایلایت
   67%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   دارکوب
   93%
   5.7/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1396 - ایران

   درخونگاه
   90%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ملی و راه های نرفته اش
   92%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ملی و راه های نرفته اش (مخصوص ناشنوایان)
   90%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   انزوا
   90%
   6.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   روزگاری عشق و خیانت
   79%

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   گام های شیدایی
   69%

   اکشن - هیجان انگیز

   1391 - ایران

   کیفر
   91%
   6.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1388 - ایران

   واکنش پنجم
   93%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1381 - ایران - زیرنویس دارد

   قارچ سمی
   82%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1380 - ایران

   آواز قو
   91%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران

   رنجر
   94%

   اکشن - جنگی

   1378 - ایران

   چشم عقاب
   93%

   اکشن - هیجان انگیز

   1377 - ایران

   زخمی
   93%
   4.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1376 - ایران

   عقرب
   92%
   5.4/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1375 - ایران

   لاک پشت
   87%
   5.3/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1375 - ایران

   گروگان
   91%
   4.8/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1374 - ایران

   ویرانگر
   90%

   اکشن - ماجراجویی

   1374 - ایران

   سربلند
   86%
   3.6/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1373 - ایران

   نیش
   92%
   5.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1373 - ایران

   قافله
   89%
   5.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1371 - ایران

   قهرمان
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   تاراج
   94%
   6.0/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1363 - ایران

   نقطه ضعف
   83%
   6.9/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1362 - ایران