بستن
تاریخچه جستجو
    • قسمت اول: آشنایی با زبان عربی (1/2)

     تو این قسمت می خوایم با زبان عربی آشنا بشیم. ببینیم اصلا به دردمون می خوره یا نه. به نظرتون زبان عربی چقدر می تونه تو زندگیمون تاثیر داشته باشه. تاثیرش رو می خوایم از جنبه های مختلف بررسی کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت دوم: آشنایی با زبان عربی (2/2)

     تو قسمت قبل تا حدودی با زبان عربی آشنا شدیم و در ادامه ی اون قسمت می خوایم بریم با کشورهای عربی زبان اطرافمون و ویژگی هاشون آشنا بشیم و در آخر هم فایده و استفاده ی آموزش زبان عربی رو بررسی می کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت سوم: قیمةُ العِلمِ (1/2)

     تو این قسمت با جنسیت و تعداد اسامی تو زبان عربی آشنا خواهیم شد و درس اول کتاب رو بررسی می کنیم. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 1 تا 10 کتاب درسی پیدا کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت چهارم: قیمةُ العِلمِ (2/2)

     برای این که به اشیاء مختلف بخوایم اشاره کنیم نیازه که اسامی اشاره رو بدونیم. تو این قسمت به اسامی اشاره تو زبان عربی می پردازیم. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 10 تا 14 کتاب درسی پیدا کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت پنجم: نورُ الْکَلامِ (1/2)

     پرسش کلید پاسخه. برای اینکه شما بتونین به یه پاسخی برسید یا یه مطلبی رو یاد بگیرین اول باید از سوال پرسیدن شروع کنین، تو این قسمت با نحوه ی ساخت سوالات مختلف آشنا خواهیم شد. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 15 تا 18 کتاب درسی پیدا کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت ششم: نورُ الْکَلامِ (2/2)

     این قسمت ادامه ی درس دوم و ادات پرسشی که جزء اساسی تو زبان عربی هستن رو می خونیم و عبارت هایی که تو درس اومده رو ترجمه می کنیم. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 16 تا 26 کتاب درسی پیدا کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت هفتم: أینَ؟ کَم؟

     تو این قسمت با ادامه ی روش های ساخت سوال آشنا می شیم و یادمی گیریم سوال کجا و چقدر رو در زبان عربی چطور بپرسیم. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 28 تا 36 کتاب درسی پیدا کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت هشتم: حلُّ التَّمارین (درس اول)

     انجام تمارین مختلف برای تثبیت مطالب تو ذهن نیازه و تو این قسمت می خوایم تمارین مهم مربوط به درس اول رو باهم بررسی کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت نهم: تمارین مهم درس 2

     برای درک بهتر مطالب درسی که یاد گرفتیم، تو این قسمت می خوایم تمرین های مهم درس دوم رو باهم حل کنیم. موضوع این قسمت رو می تونیم تو صفحه های 16 تا 26 کتاب درسی پیدا کنیم.

     دانلود فصل 1 قسمت 9