نوع اشتراک خود را انتخاب کنید

تمدید در تلویکا پس از اتمام دوره اشتراک به صورت خودکار انجام می‌شود، شما در هر زمان می‌توانید آن‌ را لغو کنید یا تغییر دهید

اشتراک 1 ماهه

5.99
/ month
 • پرداخت بعد از اتمام ۷ روز تماشای رایگان، انجام می‌شود.‌
 • امکان لغو اشتراک در هر زمان
 • امکان پرداخت امن با
 • امکان دانلود نامحدود، برای تماشای بدون اینترنت
 • دسترسی به محتوای آموزشی در مدرسه تلویکا برای فرزندان شما

اشتراک 3 ماهه

13.99
/ 3 months
 • پرداخت بعد از اتمام ۷ روز تماشای رایگان، انجام می‌شود.‌
 • امکان لغو اشتراک در هر زمان
 • امکان پرداخت امن با
 • امکان دانلود نامحدود، برای تماشای بدون اینترنت
 • دسترسی به محتوای آموزشی در مدرسه تلویکا برای فرزندان شما

اشتراک 6 ماهه

24.99
/ 6 months
 • پرداخت بعد از اتمام ۷ روز تماشای رایگان، انجام می‌شود.‌
 • امکان لغو اشتراک در هر زمان
 • امکان پرداخت امن با
 • امکان دانلود نامحدود، برای تماشای بدون اینترنت
 • دسترسی به محتوای آموزشی در مدرسه تلویکا برای فرزندان شما
پشتیبانی