نوع اشتراک خود را انتخاب کنید

تمدید در تلویکا پس از اتمام دوره اشتراک به صورت خودکار انجام می‌شود، شما در هر زمان می‌توانید آن‌ را لغو کنید یا تغییر دهید

اشتراک 1 ماهه

 • پرداخت بعد از اتمام ۷ روز تماشای رایگان، انجام می‌شود.‌
 • امکان لغو اشتراک بدون شرط در هر زمان
 • پرداخت امن با
 • تماشای همزمان با موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و تلویزیون
 • بیش از 700 فیلم و 2700 قسمت سریال و برنامه (هر روز در حال افزایش)
 • امکان دانلود نامحدود، برای تماشای بدون اینترنت
 • بهترین کیفیت پخش، بدون تبلیغات
 • امکان تماشا روی ۳ دستگاه به صورت همزمان
$ 7.04
/ month

اشتراک 3 ماهه

 • پرداخت بعد از اتمام ۷ روز تماشای رایگان، انجام می‌شود.‌
 • امکان لغو اشتراک بدون شرط در هر زمان
 • پرداخت امن با
 • تماشای همزمان با موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و تلویزیون
 • بیش از 700 فیلم و 2700 قسمت سریال و برنامه (هر روز در حال افزایش)
 • امکان دانلود نامحدود، برای تماشای بدون اینترنت
 • بهترین کیفیت پخش، بدون تبلیغات
 • امکان تماشا روی ۳ دستگاه به صورت همزمان
$ 16.45
/ 3 months

اشتراک 6 ماهه

 • پرداخت بعد از اتمام ۷ روز تماشای رایگان، انجام می‌شود.‌
 • امکان لغو اشتراک بدون شرط در هر زمان
 • پرداخت امن با
 • تماشای همزمان با موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و تلویزیون
 • بیش از 700 فیلم و 2700 قسمت سریال و برنامه (هر روز در حال افزایش)
 • امکان دانلود نامحدود، برای تماشای بدون اینترنت
 • بهترین کیفیت پخش، بدون تبلیغات
 • امکان تماشا روی ۳ دستگاه به صورت همزمان
$ 29.4
/ 6 months
پشتیبانی